(1)
Лексичні одиниці мікросистеми «рослини» у фольклорних текстах із Західного Полісся. lingvostud 2023, No. 19, 50-59. https://doi.org/10.29038/2413-0923-2023-19-50-59.