“Лексичні одиниці мікросистеми «рослини» у фольклорних текстах із Західного Полісся”. 2023. Лінгвостилістичні студії, no. 19 (December): 50-59. https://doi.org/10.29038/2413-0923-2023-19-50-59.