“Лексичні одиниці мікросистеми «рослини» у фольклорних текстах із Західного Полісся” (2023) Лінгвостилістичні студії, (19), pp. 50–59. doi:10.29038/2413-0923-2023-19-50-59.