[1]
“Лексичні одиниці мікросистеми «рослини» у фольклорних текстах із Західного Полісся”, lingvostud, no. 19, pp. 50–59, Dec. 2023, doi: 10.29038/2413-0923-2023-19-50-59.