Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у ХIV–ХVII століттях

  • Ірина Фаріон Національний університет «Львівська політехніка»

Анотація

У дослідженні йдеться про кореляцію суспільного статусу староукраїнської мови у діахронії (ХIV–ХVII ст.) та різні вияви мовно-етнічної (національної) свідомості у контексті багатомовного функціювання та бездержавного статусу України. У статті розкрито еволюцію теоретичного трактування мовно-етнічних взаємин  у працях українських, європейських та американських дослідників і формалізовано дві базові теорії: нація і мова як соціально-економічна категорія та нація і мова як етнічно-політична категорія. Засвідчено щонайменше три вияви мовно-етнічної свідомості в умовах багатомовності та бездержавності: мовно-етнічну незбіжність, часткову мовно-етнічну збіжність і повну мовно-етнічну збіжність.

 

Ключові слова: діахронія, мовно-етнічна свідомість, мовно-етнічна незбіжність, часткова мовно-етнічна збіжність, повна мовно-етнічна збіжність.

 

Посилання
Як цитувати
ФаріонІ. «Кореляція суспільного статусу староукраїнської мови та мовно-етнічної (національної) свідомості у ХIV–ХVII століттях». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 210-2, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/65.