ISSN 2413-0923 (Print);
eISSN 2413-6530 (Online)
Засновник:
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Рік заснування:
2014
Свідоцтво про державну реєстрацію:
Фахова реєстрація:
наказом МОН України № 515 від 16.05.2016
Галузь науки:
філологічні науки
Періодичність:
2 рази на рік (до 30 червня, до 30 грудня)
Мова видання:
українська, білоруська, польська, російська, англійська