ISSN 2413-0923 (Print);
eISSN 2413-6530 (Online)
Засновник:
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Рік заснування:
2014
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ № 24655-14595 ПР від 14.12.2020
Фахова реєстрація (категорія Б):
наказ МОН України № 1471 від 26.11.2020
Галузь науки:
філологічні науки
Періодичність:
2 рази на рік (до 30 червня, до 31 грудня)
Мова видання:
українська, білоруська, польська, російська, англійська