Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів – це фактори, що негативно впливають на об’єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання у процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати щодо окремих осіб або організацій, та бути таким (але не обмежується лише вказаними):

Персональний:

  • Особисті стосунки (наприклад, друзі, члени сім’ї, нинішній або попередній керівники, опоненти) з особами, що беруть участь у поданні та рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);
  • Особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні або інші), пов’язані з темою рукопису, що можуть перешкодити об’єктивному процесу публікації (на етапі подання, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний:

  • Колеги, які брали участь або спостерігали за проведенням даного дослідження.
  • Членство в організаціях, що лобіюють інтереси автора.
  • Взаємовідносини (оплачувані або неоплачувані) з організаціями та організаціями, що фінансують, зокрема неурядові організації, науково-дослідні або благодійні установи.

Фінансовий:

  • Дослідницькі гранти (від будь-якого спонсора, обмежені або необмежені).
  • Патентні заявки (наявні або очікувані), зокрема заявки інститутів, до яких має стосунок автор та від яких він може мати прибуток.
  • Будь-які гонорари, подарунки та винагороди.

Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні бути звільнені від обов’язків розгляду рукописів під час виникнення конфліктів інтересів. Головний редактор, редакційна колегія вимагає від усіх авторів журналу надавати відомості про відповідні конкуруючі інтереси і публікувати виправлення, якщо конфлікт інтересів був викритий після публікації.

Редакція журналу керується Положенням про конфлікт інтересів.

Редакція журналу передбачає обов’язкове отримання від усіх Авторів і Рецензентів форми про будь-які існуючі конфлікти інтересів, що можуть впливати при поданні й підготовці рукопису до друку.