Рецензування

Процес рецензування рукописів у науковому виданні «Лінгвостилістичні студії» передбачає кілька етапів:

На першому етапі редакційна колегія визначає:

Другий етап передбачає:

 • визначення двох рецензентів, дослідження яких стосуються проблематики статті;
 • деперсоналізоване рецензування двома незалежними експертами;
 • заповнення форми рецензування, відповідно до якої стаття може бути а) рекомендована до друку, б) рекомендована із зауваженнями, що передбачає її доопрацювання й повторне рецензування; в) не рекомендова з огляду на значні наявні недоліки (якщо стаття набирає менше, ніж 12 балів, то рецензент має право відхилити її);
 • надсилання автору інформації про рецензування;
 • у випадку, якщо два рецензенти мають протилежні погляди щодо рекомендації представленого рукопису, редакція сконтактовує з ними та спільно розглядає всі зауваження для узгодження остаточної позиції щодо можливості/неможливості публікації цього рукопису;
 • остаточне рекомендування до друку статті головним редактором або редакційною колегією.
  Термін – 6-8 тижнів

Третій етап проходять ті автори, яким рекомендовано доопрацювати статтю:

 • ознайомлення автора з результатами рецензування;
 • доопрацювання рукопису й надсилання його до редакції;
 • якщо автор не згоден із зауваженнями рецензентів, то він повинен надіслати вичерпні пояснення й коментарі щодо всіх зазначених зауважень за визначеною формою;
 • повторне рецензування статті й можливість її рекомендації до друку.
  Термін – 10-14 днів

Якщо автор не надіслав доопрацьований рукопис у визначений термін й не повідомив про причини цього, то повторно такий рукопис редколегія може розглянути, готуючи наступний випуск.