Протидія плагіату

Редколегія наукового журналу неухильно дотримується засад академічної доброчесності відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту».

З основними поняттями академічної доброчесності можна ознайомитися в глосарії.

Кожен рукопис проходить перевірку на наявність / відсутність плагіату за допомогою відповідного програмного забезпечення.

У статті варто уникати самоцитувань і самопокликань.

Роботи, в яких наявний плагіат, на рецензування не надсилаються.