Вартість та послуги

Вартість статті – … грн. за 1 сторінку формату А4

шрифт - Times New Roman, розмір 14 пт;
міжрядковий інтервал – 1,5;
поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см;
вирівнювання – за шириною.

Платні послуги редакції (якщо відсутнє):

  1. УДК – 10 грн.
  2. Вартість перекладу статті англійською мовою – 200 грн.
    (1 сторінка формату А4; шрифт – Times New Roman, розмір 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см; вирівнювання – за шириною)
  3. References за стандартом MLA – 5 грн. за 1 пункт.
    (https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_style_introduction.html)