Етичні засади видання

Відповідно до загальноприйнятих міжнародних видавничих норм редакція наукового журналу «Лінгвостилістичні студії» усталила такі етичні принципи:

1. Відповідальність головного редактора:

 • Приймає остаточне рішення про публікацію статті, керуючись рішенням редакційної колегії, рецензентів та відповідального за перевірку матеріалів на антиплагіат, в основі яких лежить політика Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics – COPE) та Етичний кодекс ученого України.
 • Забезпечує конфіденційність, оперуючи інформацією про зміст наданих матеріалів лише в межах редакційної колегії, рецензентів, автора та видавця.
 • Вирішує (за наявності) конфліктні ситуації етичного характеру.
 • Зберігає оригінали рецензій протягом 5 років.
 • Ухвалює рішення щодо відмови у публікації статті, в якій порушено авторські права або загальноприйняті норми наукової етики.

2. Відповідальність членів редакційної колегії:

 • Зберігають у таємниці інформацію, отриману під час рецензування статті; обговорення можуть здійснювати лише особи, уповноважені головним редактором.
 • Відповідають за рішення публікації статей, ґрунтуючись на науковій цінності наданих матеріалів.
 • Визначають відповідність поданих матеріалів профілю видання, вимогам щодо оформлення і направляють на рецензування, а також можуть повернути статтю на доопрацювання за умови часткового невиконання вимог щодо її змістового наповнення та оформлення.
 • За умови виявлення самоплагіату (більш, ніж 10%) редакція залишає за собою право відмовити у публікації статті.

3. Відповідальність рецензента:

 • Здійснює об’єктивну оцінку матеріалів статті, переконливо її аргументує і заповнює відповідну форму рецензії.
 • Здійснює анонімне рецензування наданих рукописів, приймає рішення про допуск до публікування.
 • Виконує рецензування статей відповідно до термінів, визначених редакцією, проте редакційна колегія може корегувати терміни рецензування, враховуючи суб’єктивні умови кожного конкретного випадку.
 • Не використовує ідеї або частини змісту поданих матеріалів на рецензування у власних публікаціях без письмової згоди автора або відповідного покликання після опублікування рецензованої статті.
 • За умови позитивної рецензії ставить до відома редакційну колегію, яка приймає остаточне рішення про допуск статті до друку.
 • Має право відмовити у рекомендації до друку, в такому випадку статтю не розглядають удруге.

4. Відповідальність автора:

 • Гарантує, що надіслані для публікації матеріали – оригінальні й не містять плагіату (в тому числі й самоплагіату); не розглядаються редакцією іншого видання та не були опубліковані раніше (у тому числі іншими мовами).
 • Несе відповідальність за достовірність фактів, покликань, цитат та перекладу.
 • Дотримується норм законодавства щодо захисту авторських прав.
 • Зберігаючи за собою авторство статті,і передає виданню право першої публікації під ліцензію Creative Commons Attribution-NonCommerce 4.0.
 • Якщо стаття публікується в рамках участі у проекті, гранді тощо, в ній має бути зазначена ця інформація.