Редколегія

Головний редактор

 • Громик Юрій − кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи та рекрутації, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

Заступник головного редактора

 • Богдан Світлана − кандидат філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

Відповідальний секретар

 • Тарасюк Тетяна − кандидат філологічних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.

Члени редколегії

 • Аркушин Григорій  − доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Данилюк Ніна − доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Єрмоленко Світлана − доктор філологічних наук, професор, Інститут української мови НАН України, Україна.
 • Желева Лілія − доктор філософії, Софійський університет імені Святого Климента Охридського, Болгарія.
 • Засєкін Сергій − доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Качак Тетяна − доктор філологічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна.
 • Костусяк Наталія − доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Локайчук Світлана − кандидат філологічних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Мацько Любов, доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Україна.
 • Межов Олександр − доктор філологічних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Миронова Валентина − кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна.
 • Набитович Ігор (Nabytovych Ihor) − доктор філологічних наук, професор, Університет Марії Кюрі- Склодовської в Любліні, Республіка Польща.
 • Одалош Павол (Odaloš Pavol) − професор, Університет Матея Бела, Словаччина.
 • Олєйнік Марек (Olejnik Marek) − доктор габілітований, Університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні, Республіка Польща.
 • Рожай Габрiель (Rožai Gabriel) − доктор філософії, асистент кафедри словацької мови та комунікації, Університет Матея Бела, Словаччина.
 • Скаб Марія − доктор філологічних наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна.
 • Сологуб Надія − доктор філологічних наук, професор, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна.
 • Халіман Оксана − доктор філологічних наук, доцент, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна.
 • Шабат-Савка Світлана − доктор філологічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна.
 • Шульська Наталія − кандидат філологічних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.
 • Яворський Андрій − кандидат філологічних наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Україна.