Запозичення як джерело збагачення екологічної терміносистеми польської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2018-9-74-80

Ключові слова:

термінологія, терміносистема, запозичення, термінологічні запозичення, інтернаціоналізми, екологічні терміни

Анотація

У статті узагальнено теоретичні позиції щодо суті явища запозичення та його функцій у термінологічних системах. Проаналізовано види запозичень в екологічній терміносистемі сучасної польської мови, визначено основні мови-джерела поповнення словникового складу цієї терміносистеми, вказані причини запозичень та особливості функціонування в сучасній польській мові.

Посилання

Verbeniets, Maia. “Leksyko-semantychni protsesy v suchasnii yurydychnii terminolohii”. Actual issues of Ukrainian linguistics: theory and practice. iss. 11, 2005, pp. 54–65.
Kyiak, Taras, Ohui, Oleksandr, and Naumenko, Anatolii. Teoriia i praktyka perekladu. Vinnytsia: Nova Knyha, 2006.
Ktytarova, Neonela. “Formuvannia i rozvytok metalurhiinoi terminolohii v Ukraini”. Herald of L'viv Polynechnic National University “Problems of Ukrainian Terminology”, no. 453, 2002, pp. 526–29.
Bryła, Henryk. Leksykon ekologii i ochrony środowiska. Gdańsk: Tempus, 2002. ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/absorpcja
Bugajski, Marian. Polska terminologia poligraficzna: studium semantyczne na wybranych działach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977.
Encyklopedia języka polskiego, edited by Stanisław Urbańczyk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
Grynkiewicz, Mark. “Stan i potrzeby badań nad polskim słownictwem muzycznym”. Język. Teoria – Dydaktyka. Materiały IX Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1990, s. 187–9.
Horyń, Ewa. “Kilka terminów prawnych z Ksiąg sądowych wiejskich klucza jazowskiego (1663–1808)”. Język Polski, z. 3, 2004, s. 184–92.
Lukszyn, Jerzy, Zmarzer, Wanda. Teoretyczne podstawy terminologii. Wаrszawa: Katedra Języków Specjalistycznych UW, 2001.
Maćkiewicz, Jolanta. Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. T. 2. Wrocław, 1993, s. 525–32.
Waniakowa, Jadwiga. Polska naukowa terminologia astronomiczna. Kraków: Wydawnictwo IJP PAN, 2003.

Завантаження

Опубліковано

2018-12-27

Як цитувати

“Запозичення як джерело збагачення екологічної терміносистеми польської мови”. Лінгвостилістичні студії, no. 9, Dec. 2018, pp. 74-80, https://doi.org/10.29038/2413-0923-2018-9-74-80.