Англізми прайд і гей в соціополітичному контексті: до проблеми “семовбивства”

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-16-104-113

Ключові слова:

англізм, новоанглізм, соціополітичний контекст, барбаризація

Анотація

Стаття присвячена проблемі соціокультурного та соціополітичного контексту вживання новоанглізмів прайд і гей. Здійснено лексико-семантичний, етимологічний та ономасіологічний аналіз, під час яких розкрито загрозливу для процесів номінації проблему підміни та переназивання понять («семовбивства»), що зумовлені суспільно-політичним тиском. Доведено, що ці десемантизовані запозичення – це спосіб зумисного насадження українській культурі невластивих для неї цінностей.

Посилання

Arkhypenko, Liudmyla. Inshomovni leksychni zapozychennia v ukrainskii movi: etapy i stupeni adaptatsii (na materiali anhlitsyzmiv u presi kintsia XX – pochatku XXI st.). PhD Thesis. Kharkiv, 2005.

Arkhypenko, Liudmyla. Etapy i stupeni adaptatsii inshomovnykh leksychnykh zapozychen v ukrainskii movi (na materiali anhlitsyzmiv u presi kintsia ХХ–pochatku XXI st.). Kharkiv, 2008.

Bytkivska, Yaryna. Tendentsii zasvoiennia i rozvytku semantyky anhlizmiv u suchasnii ukrainskii movi. PhD Thesis. Ternopil, 2008.

Vusyk, Oleksii. Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy, edited by A. M. Popovskyi. 2nd ed. Ternopil: Nachalna knyha – Bohdan, 2013.

Hei-parad. Wikipedia. uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4.

Holdovanskyi, Yaroslav. “Etapy rozvytku sliv inshomovnoho pokhodzhennia v leksychnii systemi movy-retsypiienta”. Inozemna filolohiia, iss. 69, 1983, pp. 17–21.

Holdovanskyi, Yaroslav. “Leksychni anhlitsyzmy v suchasnii ukrainskii movi”. Leksyka ukrainskoi movy v yii zviazkakh iz susidnimy slovianskymy i neslovianskymy movamy. Uzhhorod, 1982.

Holdovanskyi, Yaroslav. Slovnyk anhlitsyzmiv. kzref.org/slovnik-anglicizmiv.html.

Zbochenets. Slovnyk ua portal ukrainskoi movy ta kultury. slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C.

Horot, Yevheniia, Kotsiuk, Lesia, Malimon, Lesia, and Pavliuk Alla. Anhlo-ukrainskyi slovnyk. Vinnytsia: Nova Knyha, 2006.

Rytorychnyi praktykum. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018.

Crystal, David. Anglyiskyi yazyk kak hlobalnyi. Moskva: Ves myr, 2001.

Lapinska, Olha. Anhlitsyzmy v strukturi ukrainskoho khudozhnoho tekstu kintsia XX – pochatku XXI st.: PhD Thesis Abstract. Dnipropetrovsk, 2013.

Maistruk, Tetiana. Anhliiski zapozychennia u funktsionalno-stylovykh riznovydakh ukrainskoi movy kintsia XX – pochatku XXI stolit. PhD Thesis Abstract. Kryvyi Rih, 2010.

Muromtseva, Olha. Rozvytok ukrainskoi literaturnoi movy v 2-ii pol. XIX – poch. XX st. Kharkiv, 1985.

Oleksiienko, S. “Pro leksyko-semantychnyi rozvytok zapozychen”. Movoznavstvo, no 3, 1976, pp. 14–17.

Orwell, George. 1984. Kyiv: Vydavnytstvo Zhupanskoho, 2015.

Popova, Nataliia. Zapozychennia z anhliiskoi movy v leksyko-semantychnu systemu ukrainskoi movy kintsia XX ta pochatku XXI stolittia. PhD Thesis Abstract. Kharkiv, 2002.

Promovy, shcho zminyly svit. Translated by V. Horbatko. Kyiv, 2018.

Rytorychnyi praktykum. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2018.

Sviate Pysmo Staroho ta Novoho Zavitu. United Bible Sosieties, 1991.

Slovnyk inshomovnykh terminiv, edited by S. M. Morozov, L. M. Shkaraputa. Kyiv: Naukova dumka, 2000.

Slovnyk ukrainskoi movy. 4 vols. Kyiv: Naukova dumka, 2010–2020. services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=187476&page=1100

Smyrnov, Petro. Praid chy hei-parad? Istoriia, terminy, ukrainskyi kontekst. zmina.info/articles/rozbir_dljia_chajnikiv_shho_take_prajd_/.

Styshov, Oleksandr. Dynamichni protsesy v leksyko-semantychnii systemi ta slovotvori ukrainskoi movy kintsia XX st. (na materiali movy zasobiv masovoi informatsii). Doctoral Thesis. Kyiv, 2003.

U Radi predstavyly Dorozhniu kartu zakonoproiektiv rivnosti. 50vidsotkiv.org.ua/u-radi-predstavyly-dorozhnyu-kartu-zakonoproyektiv-rivnosti/.

Fedorets, Sergii. Anhliiski zapozychennia v movi suchasnoi ukrainskoi reklamy. PhD Thesis. Kharkiv, 2005.

Yasynetska, Nataliia. Strukturno-semantychni osoblyvosti ta funktsionuvannia novitnikh anhlizmiv v ukrainskii movi. PhD Thesis. Kyiv, 2013.

Cambridge Dictionary. dictionary.cambridge.org.

Dictionary by Merriam-Webster. www.merriam-webster.com/.

Online Etymology Dictionary. www.etymonline.com/.

Partridge E. Origins. A Short Etymological Dictionary of Modern English. London, New York: Routledge, 2006.

Wycliffe Bible, 1382. Wiki. en.wikisource.org/wiki/Bible_(Early_Wycliffe)/ Prouerbys#Capitulum_XVI.

Завантаження

Опубліковано

2022-06-30

Як цитувати

“Англізми прайд і гей в соціополітичному контексті: до проблеми ‘семовбивства’”. Лінгвостилістичні студії, no. 16, June 2022, pp. 104-13, https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-16-104-113.