Українська мова як мова національної меншини: реалізація функцій в церковно-релігійному житті ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-17-32-47

Ключові слова:

історична соціолінгвістика, соціальна історія української мови як мови меншини, соціогрупи, функції української мови в церковно-релігійному житті автохтонних українців

Анотація

Стаття присвячена розкриттю маловідомого фрагменту соціальної історії української мови як мови меншини в складі польськомовної більшості, зокрема дослідженню нового поняття історичної соціолінгвістики «функції української мови в церковно-релігійному житті православних вірян ІІ Речі Посполитої». Зміст категорії сформований на підставі характеристики мовного вжитку автохтонних українців до 1918 року й аналізу свідомого впливу українських сил (духовенство, світська інтелігенція та віряни) на розвиток функцій рідної мови  з метою українізації Православної церкви в Польщі після 1918 року.

Посилання

Sources

Bidnov, Vasyl. “Sprava rozmoskovlennia Bohosluzhennia Pravoslavnoi Tserkvy na Ukraini”. Faith and Culture. Winnipeg, 1984, part 6, pp. 5–23.

Bilon, Petro. prot. o. Spohady, part 1. Pitsburh, 1952, p. 101.

Vlasovskyi, Ivan. Narys istorii Ukrainskoi Pravoslavnoi Tserkvy. 4 vols. Vol. 4 (XX st.), part 2. NiuIork, Bavnd Bruk: Drukarnia UPTs v SShA, 1977, repryntne vydannia, Kyiv, 1998, pp. 16–7.

Haiuk, Semen. (protoierei). From the Church Altar into a Concentration Camp. Winnipeg, 1955.

Doroshenko, Dmytro. Moi spomyny pro nedavnie mynule (1914–1920). 4 vols. Halytska Ruina. Doba Tsentralnoi Rady. Doba Hetmanshchyny. Doba Dyrektorii. 2nd ed. Miunkhen, 1969.

Dublianskyi, Anatolii. prot. Ternystym shliakhom. Zhyttia mytropolyta Nikanora Abramovycha. Do 20-tylittia arkhypastyrskoho sluzhinnia. 1941–1962. London: Vydannia Heneralnoho Tserkovnoho upravliannia UAPTs v Velykii Britanii, 1962, pp. 16–7.

“Lystuvannia mytropolyta Ilariona (Ohiienka)”, edited by o. Yurii Mytsyk. Epistoliarna spadshchyna Ivana Ohiienka (1907–1968), edited by Liakhotskyi V., Moskovchenko N., Prelovska I. Vol. 2. Kyiv: Vydavnychyi Dim “Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006,

Kobryn, Mykhayl. “O yazыke Bohosluzhenyia”. Labыntsev Yu. A. Shchavynskaia L. L. Belorussko-ukraynsko-russkaia pravoslavnaia knyzhnost mezhvoennoi Polshy. Yssledovanyia y publykatsyy po materyalam эkspedytsyy 1996 h., Yndryk, Moskva, 1999, pp. 265–92.

Lysty hromadskykh diiachiv, predstavnykiv ukrainskoi nauky, kultury i tserkvy do Ivana Ohiienka (mytropolyta Ilariona) (1910–1969), Kyiv, 2011.

“Patriiarshyi i synodalno-kanonichnyi tomos Vselenskoi Konstantynopolskoi patriiarkhii, vid 13 lystopada 1924 r., pro vyznannia Pravoslavnoi Tserkvy v Polshchi tserkvoiu Avtokefalnoiu”. Martyrolohiia ukrainskykh tserkov. 4 vols. Vol. 1, Ukrainska pravoslavna tserkva. Dokumenty, materialy, khrystyianskyi samvydav Ukrainy, uporiadk. i zredahuvaly Osyp Zinkevych i Oleksandr Voronyn, Baltymor, Ukrainske Vyd-vo “Smoloskyp” im. V. Symonenka, Toronto, 1987, c. 610–2.

Podvorniak, Mykhailo. Viter z Volyni. Vinnipeh: Tovarystvo «Volyn», 1981.

Richynskyi, Arsen. Suchasnyi stan tserkovno-relihiinoho zhyttia ukrainskoi liudnosty v Polshchi, doklad vyholoshenyi na ukrainskomu pravoslavno-tserkovnomu zizdi v Lutsku 5–6 chervnia 1927 r., Lutsk, 1927.

Yuzevskyi, Henryk. Zamist shchodennyka. Translated by Yuliia Vaseiko, Lutsk, 2017.

References

Ajnenkiel, Andrzej. “Polityka Polshchi vidnosno ukraintsiv u mizhvoiennyi period. Vybrani problemy.” Polish-Ukrainian Relations 1918-1947. Second Seminar Files of Polish and Ukrainian Historians, 22-24 May 1997, Warszaw. Warszaw, 1998, pp. 29-46.

Aloshyna, Oksana. “The process of ukrainisation of the Orthodox Church on Volyn in intermilitary period”. Scientific Notes of Ostroh Academy National University, “Historical sciences” series, iss. 5, 2011, pp. 32–40.

Kramar, Iurii. The government national cultural and religious policy of Poland in Volyn (1921–1939 рр.). PhD Thesis. Lutsk, 2015.

Kupranets, Orest. Pravoslavna tserkva v mizhvoiennii Polshchi. 1918–1939, Rym, 1974.

Kucherepa, Mykola. “The Second Polish Republic policy in relation to Ukrainians in 1918-1939. Polish-Ukrainian Relations 1918-1947”. Second Seminar Files of Polish and Ukrainian Historians, 22-24 May 1997, Warszaw. Warszaw, 1998, pp. 11-28.

Markovs’kyi, Volodymyr. “International legal obligations of Rich Pospolyta II concerning the ukrainian national minority in the sphere of language relations”. Visnyk of the Lviv University. Series Law, iss. 57, 2013, pp. 105–14.

Maciuk, Halyna. “The Infl uence of Ideology on Language, Linguistics, and Linguists: Towards the Image of the Ukrainian Society in the First Three Decades of the Twentieth Century”. Studia Ucrainica Varsoviensia, nr 6, 2018, pp. 199–216. doi.org/10.5604/01.3001.0011.7891.

Matsyuk, Halyna. “Polonization of the Orthodox Church in the Second Polish Republic as a Communicative Process and Category of Historical Sociolinguistics”. Zbirnyk naukovykh prats na poshanu profesora Tamily Ivanivny Panko. Lviv, 2021, pp. 406–34.

Matsiuk, Halyna. “Sociolinguistic “Reading” of the World of Everydayness: Language Practices of the Ukrainians of Kholmshchinaand Southern Pіdlashshia in the First World War (1914–1918)”. Movoznavstvo, no 4, 2021, pp. 17–44. doi.org/10.33190/0027-2833-319-2021-4-002

Minenko, Tymofii, o. Pravoslavna tserkva i Ukraina pid chas Druhoi svitovoi viiny 1939–1945 rr. (Volynskyi period). Vol. 1. Winnipeg, Lviv, 2000.

Portnov, Andrii. “Studium pravoslavnoho bohoslovia Varshavskoho universytetu (1925–1939).” Ukrainskyi arkheohrafichnyi shchorichnyk, iss. 10/11, 2006, pp. 386–97.

Skyba, Ihor. Metropolitan Polikarp Sikorskyi’s church-related and social activities in the context of Ukrainisation of the Orthodox Chruch (1920th-1945). PhD Thesis. Ostrog, 2020, pp. 104–126.

Smyrnov, Andrii. Mstyslav (Skrypnyk): hromadsko-politychnyi i tserkovnyi diiach 1930–1944. Kyiv, Smoloskyp, 2009.

Stokolos, Nadiia. “Polityka uriadiv mizhvoiennoi Polshchi (1918–1939 rr.) shchodo pravoslavnoi tserkvy y ukraintsiv”. Ukrainian historical journal, no 5, 2005, pp. 59–81.

Tkachuk, Viktoriia. “Ukrainizatsiia pravoslavnoho tserkovnoho ustroiu na Volyni v 1930-kh rr.” Istorychnyi arkhiv, iss. 4, 2010, pp. 70–74.

Auer, A., Peersman, C., Pickl, S., Rutten, G. et al. “Historical sociolinguistics : the field and its future.” Journal of Historical Sociolinguistics, 1(1), 2015, pp. 1–12.

Havránek, Bohuslav, Jakobson, Roman, Mathesius, Vilém, Mukařovský, Jan, Trnka, Bohumil. “Úvodem.” Slovo a slovestnost, 1935, 1, pp. 1–7, sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&vol=1.

Langer, Nils and Havinga, Anna. “Invisible Languages in Historical Sociolinguistics: A conceptual outline, with examples from the German-Danish borderlands.” Invisible Languages in the Nineteenth Century. Oxford, 2015, pp. 1–35.

Nevalainen, Terttu. “What are historical sociolinguistics?” Journal of Historical Sociolinguistics, vol. 1, no. 2, 2015, pp. 243-269. doi.org/10.1515/jhsl-2015-0014.

Papierzyńska-Turek, Mirosława. Między tradycją a rzeczywistością: Państwo wobec prawosławia, 1918–1939, Warszawa, 1989.

“Planned intervention in language development.” Vachek, Josef and Dubský, Josef. Dictionary of the Prague School of Linguistics, editor Libuše Dušková. Amsterdam/Philadelphia, 2003, p. 131. doi.org/10.1075/sfsl.50

The Handbook of Historical Sociolinguistics, editors Hernández-Campoy J. M., Conde-Silvestre J. C., Blackwell Publishing Ltd., 2012.

Завантаження

Опубліковано

2022-12-30

Як цитувати

“Українська мова як мова національної меншини: реалізація функцій в церковно-релігійному житті ІІ Речі Посполитої (1918–1939 рр.)”. Лінгвостилістичні студії, no. 17, Dec. 2022, pp. 32-47, https://doi.org/10.29038/2413-0923-2022-17-32-47.