Діалектна лексика в романі Марії Матіос «Мами»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.29038/2413-0923-2023-19-7-19

Ключові слова:

діалектизми, лексико-семантична група, лексема, семантика

Анотація

У статті проаналізовано діалектну лексику, ужиту Марією Матіос у творі «Мамú», яка представлена як у посторінкових зносках із поясненням авторки (63 одиниці), так і в самому тексті твору, причому семантика більшості лексем зрозуміла з контексту, що свідчить про неабияку  майстерність письменниці. Вибірка діалектних лексем уможливила визначення їхньої частиномовної належності (найуживаніші дієслова та іменники, рідше функціюють  прикметники та прислівники), виокремлення низки лексико-семантичних груп, основними з-поміж яких є назви дій і процесів, назви осіб за різноманітними характеристиками, назви побутових реалій та абстрактних понять. Зафіксовані в прозовому тексті лексичні діалектні одиниці функціюють у говірках південно-західного наріччя, передовсім гуцульських, наддністрянських, буковинських, закарпатських, бойківських, переважно з указаною семантикою.

Завантаження

Опубліковано

2023-12-30