Риси індивідуального стилю В. Бродового в перекладах циклу романів Дж. Мартіна «Пісня льоду й полум'я»

Автор(и)

Ключові слова:

індивідуальний стиль перекладача, калькування, транслітерація, словоскладання, описовий переклад

Анотація

У статті запропоновано комплексний аналіз і опис рис індивідуального стилю перекладача В’ячеслава Бродового при перекладі циклу романів Джорджа Мартіна «Пісня льоду й полум’я». Розглянуто застосування перекладацьких стратегій для вирішення завдання передачі національно-культурної специфіки мови першоджерела. Описано процес адаптування твору мовою перекладу із застосуванням різноманітних способів перекладу: транслітерації, калькування, словоскладання, описового перекладу.

Посилання

Золян, Сурен. От описания идиолекта – к грамматике идиостиля. Москва: Высшая школа, 1989.

Іваницька, Марія. Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах. Чернівці: Книги ХХІ, 2015.

Комиссаров, Вилен. Современное переводоведение. Москва: ЭTС, 2002.

Мартін, Джордж. «Пісня льоду й полум’я». Переклад В. Бродового. Хата на тризубі. URL: http://ice-and-fire.in.ua/page/about/

Науменко, Анатолій. Перекладознавство. Миколаїв, 2014.

Словник української мови, за ред. І. К. Білодіда. В 11 т. Київ: Наукова думка, 1970–1980.

Тарасюк, Тетяна і Косик, Дарина. «Національно-мовна поведінка П. Куліша як перекладача драми В. Шекспіра “Ромео і Джульєтта”». Лінгвостилістичні студії, вип. 9, 2018, с. 141-62.

Українська мова: енциклопедія, за ред. ред. В. М. Русанівського, і О. О. Тараненка. Київ, 2000.

Baker, Mona. “Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator.” Target, vol. 12, no. 2, 2000, pp. 241–66.

Boase-Beier, Jean. Stylistic Approaches to Translation. Manchester: Routledge, 2014.

Martin, George. Game of Thrones. London: Harper Voyager, 2014.

Webster’s II New College Dictionary. Boston – New York: Houghton Mifflin Company, 1995.

Завантаження

Опубліковано

2021-12-29

Як цитувати

“Риси індивідуального стилю В. Бродового в перекладах циклу романів Дж. Мартіна «Пісня льоду й полум’я»”. Лінгвостилістичні студії, no. 15, Dec. 2021, pp. 7-14, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/416.