Особливості взаємодії концептосфер БІЗНЕС і ПОЛІТИКА в публіцистичному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти

  • Юлія Любавська Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті увага приділена виявленню особливостей взаємодії концептосфер БІЗНЕС і ПОЛІТИКА через дослідження функціонування в мові сучасної української публіцистики одиниць, які репрезентують ці концептосфери. Встановлено три типи семантичних відношень між ними: тотожності, сукупності та зв’язку, – що можуть виявлятися в статичному та динамічному аспектах.

 

Ключові слова: концептосфера, оцінка, суб’єкт оцінки, типи часткових оцінок, конотація, мова публіцистики.

 

Посилання

 

 

Як цитувати
ЛюбавськаЮ. «Особливості взаємодії концептосфер БІЗНЕС і ПОЛІТИКА в публіцистичному дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 71-78, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/48.