Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської

  • Христина Петрів Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

У статті розглянуто прийом парцеляції у поетичних, прозових та есеїстичних творах Оксани Пахльовської. Визначено основні типи парцельованих конструкцій, що найчастіше трапляються в творах автора. Проаналізовано функції, які може виконувати парцеляція в ідіостилі мовної особистості Оксани Пахльовської.

 

Ключові слова: ідіостиль, експресивний синтаксис, парцеляція, парцелят, конструкція, функція.

 

Посилання
Як цитувати
ПетрівХ. «Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 126-33, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/55.