Евристичний науковий текст як об’єкт стилістики (на матеріалі російської та англійської мов)

  • Раіса Стеванович Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Анотація

У статті подано порівняльний аналіз стилістичних особливостей російських та англійських наукових текстів, розглянуто архітектоніку їх побудови, де головну роль відіграє автор наукового тексту, особливості його сприйняття світу, що знаходить відображення в евристичних текстах, пов’язаних з розумовою діяльністю, підкреслюються розбіжності в картині світу англійців та росіян. В статті досліджуються лексичні та граматичні особливості наукових текстів в їх порівнянні, аналізуються різні парадигми, визначені в наукових текстах, що ілюструє той факт, що наукове мислення взаємодіє з ненауковим; обґрунтовується думка, що текст неможливо вивчати без людини, який є його виробником та утримувачем. Антропоцентризм червоною ниткою пронизує евристичний науковий текст.

 

Ключові слова: евристика, евристичний науковий текст, парадигми, порівняльний аналіз, картина світу.

 

Посилання
Як цитувати
Стеванович Р. «Евристичний науковий текст як об’єкт стилістики (на матеріалі російської та англійської мов)». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 180-7, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/62.