Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка

  • Микола Степаненко Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У статті проаналізовано синтагматичний потенціал оніма Україна на тлі його семантико-синтаксичних відношень і формально-граматичних зв’язків у художньому контексті Тараса Шевченка. З’ясовано, зокрема, сполучувальні можливості іменника Україна на рівні валентних рамок «суб’єкт + предикат», «предикат + локативний поширювач», «предикат + об’єктний поширювач», «атрибутив + суб’єкт», «атрибутив + локативний поширювач», «атрибутив + об’єктний поширювач».

 

Ключові слова: онім Україна, локативний поширювач, об’єктний поширювач, атрибутивний поширювач, диференційоване значення, дієслово-предикат, вокативна синтаксема, поетичний дискурс Тараса Шевченка.

 

Посилання
Як цитувати
СтепаненкоМ. « Синтагматика оніма Україна в поетичному дискурсі Тараса Шевченка ». Лінгвостилістичні студії, вип. 2, 1, с. 188-03, https://lingvostud.vnu.edu.ua/index.php/lingvostud/article/view/63.